Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Συμμετοχή του σχολείου μας σε ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ

Το σχολείο μας συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ., όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μελέτη των νέων προτύπων για το αντρικό φύλο μέσα από τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία». Επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Κανατσούλη Μελπομένη, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. και συνεργάτης της η Σουλιώτη Δανάη, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποψήφια διδάκτορας στο Α.Π.Θ.


Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας κ.Γκουγκαρά Ευαγγελία και κ.Χάρμπα Κωνσταντία που επιλέχθησαν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκπόνησαν ένα πρόγραμμα Λογοτεχνίας με θεματικό άξονα πώς απεικονίζεται το ανδρικό φύλο σε σύγχρονες ιστορίες για παιδιά, το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο της «Ευέλικτης ζώνης». Στις εκπαιδευτικούς, έγιναν σεμιναριακά μαθήματα και επιδόθηκε υλικό, απαρτιζόμενο από το corpus παιδικών βιβλίων και από οδηγίες για τη διδακτική τους αξιοποίηση.
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να αγαπήσουν οι μαθητές τη λογοτεχνία και να εμπλακούν ενεργά σε μια διαδικασία ανάπτυξης προσωπικής σχέσης με τα λογοτεχνικά κείμενα.
Ακολουθεί το υλικό με τα αποτελέσματα από την έρευνα:


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου